top of page

גנים מקדמי אמנות

"אמנוטף" תכנית לגנים מקדמי אמנות. התכנית המתקיימת בחמשה גנים בעיר באר שבע שמה לה למטרה לעודד עניין ותשוקה לתחום האמנות החזותית בגילאים צעירים ביותר (טרום חובה וחובה), לבסס בהמשך את הידע הראשוני של הילדים בתחום ולשמש דוגמא לחינוך אמנותי בגיל הרך. גני האמנות בבאר שבע – הינם היחידים בארץ המעניקים מעל ל-300 שעות לימוד ועבודה באמנות פלסטית, ובעל צוות גננות שעברו הכשרה בתחום האמנות.

 

משתתפים בפיילוט התכנית: גן פיסטוק, גן פקאן, גן אגס, גן צבעוני המדבר וגן אביבי. שמות המנחות בתכנית "אומנוטף": נאוית סיני ומירב ברקלי ואור דינו

bottom of page